Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

2.21. Suprathermal Ion Detector Experiment (SIDE)

Tab. 26. Suprathermal Ion Detector Experiment (SIDE)

Ośrodek badawczy

Rice University, USA

Misje

Apollo 12, 14, 15

Nazwa eksperymentu (j. ang.)

Suprathermal Ion Detector Experiment

Nazwa eksperymentu (j. pol.)

Dziedzina

Elektromagnetyzm

2.21.1. Przedmiot badania

W celu pomiaru liczby oraz typu jonów na Księżycu wykonano dwa eksperymenty: Suprathermal Ion Detector Experiment (SIDE) (SIDE) i Cold Cathode Ion Gauge (CCIG) (CCIG). Badania te były ze sobą ściśle skorelowane i wykorzystywały jedno urządzenie połączone krótkim kablem elektrycznym.

Eksperyment SIDE miał na celu pomiar własności strumienia pola magnetycznego, liczby cząstek, gęstości, prędkości i relatywnej energi naładowanych dodatnio jonów i ich wpływu na powierzchnię Księżyca. Zaobserwowane cząsteczki stanowiły głównie atomy wodoru jak i helu. Obserwacja ta wynikała ze składu wiatru słonecznego.

2.21.2. Materiały i metody

../_images/SIDE-diagram.jpg

Ryc. 36. Diagram przedstawia eksperyment Suprathermal Ion Detector Experiment (SIDE). Źródło: [Tea99].

../_images/SIDE-color.jpg

Ryc. 37. Diagram przedstawia połączenie eksperymentów Suprathermal Ion Detector Experiment (SIDE) / Cold Cathode Ion Gauge (CCIG) w konfiguracji dla Apollo 12. Źródło: [Lin08].

Urządzenie dla Apollo 15 zostało przeprojektowane ze względu na uwagi dotyczące skomplikowanego sposobu rozkładania zestawu zgłaszane przez załogi wcześniejszych misji.

2.21.3. Przebieg eksperymentu

../_images/SIDE-photo.jpg

Ryc. 38. Zdjęcie przedstawia rozstawione urządzenie SIDE (po lewej stronie) i CCIG (podłączone po prawej stronie). Źródło: NASA/AS15-86-11596 [Tea99].

Nachylenie urządzenia eksperymentu SIDE przedstawione na Ryc. 38., jest wynikiem charakterystyki szerokości geograficznej miejsca lądowania Apollo 15.

Urządzenie pomiarowe SIDE/CCIG wyposażono w kierunkowy sensor zorientowany w płaszczyźnie ekliptycznej pod kontem 15 stopni od Księżycowego lokalnego południka. Ze względu na znaczną różnicę w długościach geograficznych miejsc lądowań, anteny urządzenia skierowano pod kątem 38 stopni na zachód (Apollo 12), 2 stopnie na wschód (Apollo 14) i 19 stopni na zachód (Apollo 15). W trakcie pomiarów urządzenie nie było bezpośrednio skierowane w stronę nadchodzącego wiatru słonecznego.