Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

2.22. Solar Wind Composition Experiment (SWCE)

Tab. 27. Solar Wind Composition Experiment (SWCE)

Ośrodek badawczy

University of Berne, Szwajcaria

Misje

Apollo 11, 12, 14, 15, 16

Nazwa eksperymentu (j. ang.)

Solar Wind Composition Experiment

Nazwa eksperymentu (j. pol.)

Badanie składu wiatru słonecznego

Dziedzina

Elektromagnetyzm

2.22.1. Przedmiot badania

Eksperyment Solar Wind Composition Experiment (SWCE) został wykonany w celu określenia składu pierwiastków oraz izotopów gazów szlachetnych, tj. hel, neon i argon, we wietrze słonecznym.

2.22.2. Materiały i metody

../_images/SWCE-diagram.png

Ryc. 39. Diagram przedstawia eksperyment Solar Wind Composition Experiment (SWCE). Źródło: [NAS69].

Eksperyment składał się z folii aluminiowej o grubości 0,5 mm. Folia miała na celu uwięzienie poszczególnych cząsteczek wiatru słonecznego w grubej na kilkaset warstw atomowych strukturze. Została zaprojektowana tak, aby pozwolić na przejście promieniowaniu kosmicznemu bez interakcji.

2.22.3. Przebieg eksperymentu

Astronauci rozwijali folię zaraz po przybyciu podczas pierwszego EVA i zwijali przed odlotem. Folię transportowano na Ziemię w celu analizy przez Szwajcarskich naukowców z uniwersytetu w Bernie.

Czasy ekspozycji eksperymentu były następujące [Jon95]: