Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

2.1. O pakiecie ALSEP

2.1.1. Nazwa

W trakcie programu Apollo dwóch zestawów eksperymentów:

  • Early Apollo Surface Experiments Package (EASEP),

  • Apollo Lunar Surface Experiments Package (ALSEP).

Pakiet EASEP był wykorzystany podczas misji Apollo 11. W kolejnych misjach, tj. Apollo 12, 14, 15, 16 i 17 zastosowano konfigurację w wariantach zwanych macierzami ALSEP (ang. ALSEP Array):

Tab. 4. Warianty pakietu ALSEP w poszczególnych misjach

Misja

Nazwa zestawu

Apollo 11

EASEP

Apollo 12

ALSEP Array A

Apollo 13

ALSEP Array B

Apollo 14

ALSEP Array C

Apollo 15

ALSEP Array A-2

Apollo 16

ALSEP Array D

Apollo 17

ALSEP Array E

2.1.2. Transport eksperymentów na Księżyc

2.1.2.1. Konfiguracja transportowa

../_images/ALSEP-transport.jpg

Ryc. 3. Źródło: [Knu13]

2.1.2.2. Scientific Equipment Bay (SEQ)

../_images/SEQ-close.jpg

Ryc. 4. Zdjęcie przedstawia ciemno szare drzwi Scientific Equipment Bay (SEQ) znajdujące się na lewo od środka. W srebrnej otulinie na prawo od drzwi znajduje się eksperyment Cosmic Ray Detector (CRD). W celu otwarcia dostępu do drzwi astronauci używali specjalnych taśm. Samo otwarcie drzwi wykonywane było przy użyciu rękawic skafandra. Źródło: NASA/AS16-113-18335, [Lin08].

../_images/SEQ-open.jpg

Ryc. 5. Alan Bean w trakcie rozpakowywania zestawu ALSEP. W tym celu astronauta użył zmiennej długości wysięgnika, rolki i taśm. Po prawej stronie od kolana Alan Beana można zobaczyć elementy generatora Radioisotope Thermo-electric Generator (RTG). Źródło: NASA/AS12-46-6783 [Lin08].

2.1.3. Lista eksperymentów

Tab. 5. Lista eksperymentów zrealizowanych w trakcie misji Apollo

Skrót

Nazwa eksperymentu

Dziedzina

Zrealizowano podczas misji Apollo

ASE

Active Seismic Experiment

Sejsmika

14, 16

CCIG

Cold Cathode Ion Gauge

Magnetometria

12, 14, 15

CPLEE

Charged Particle Lunar Environmental Experiment

Elektromagnetyzm

14

CRD

Cosmic Ray Detector

Radiometria

16, 17

HFE

Heat Flow Experiment

Radiometria

15, 16 (nieskutecznie), 17

LACE

Lunar Atmospheric Composition Experiment

Badania atmosferyczne

17

LAD

Lunar Atmospheric Detector

Badania atmosferyczne

11, 12

LDD

Lunar Dust Detector

Petrofizyka

11, 12, 14, 15

LEAM

Lunar Ejecta and Meteorite Experiment

Wulkanizm

17

LID

Lunar Ionosphere Detector

Elektromagnetyzm

12

LPM

Lunar Portable Magnetometer

Magnetometria

14, 16

LRRR

Laser Ranging Retro-reflector

Astrometria

11, 14, 15

LSG

Lunar Surface Gravimeter Experiment

Grawimetria

17

LSM

Lunar Surface Magnetometer

Magnetometria

12, 15, 16

LSPE

Lunar Seismic Profiling Experiment

Sejsmika

17

NPE

Neutron Probe Experiment

Radiometria

17

PSE

Passive Seismic Experiment

Sejsmika

12, 14, 15, 16

PSEP

Passive Seismic Experiment Package

Sejsmika

11

SEP

Surface Electrical Properties Experiment

Elektromagnetyzm

17

SIDE

Suprathermal Ion Detector Experiment

Elektromagnetyzm

12, 14, 15

SWCE

Solar Wind Composition Experiment

Elektromagnetyzm

11, 12, 14, 15, 16

SWS

Solar Wind Spectrometer

Elektromagnetyzm

12, 15

TGE

Traverse Gravimeter Experiment

Grawimetria

17