Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

3.2. Apollo Lunar Surface Drill

../_images/equipment-ALSD-diagram.jpg

Ryc. 46. Apollo Lunar Surface Drill. Źródło: [Knu13]

../_images/equipment-ALSD-photo.jpg

Ryc. 47. Narzędzia Apollo Lunar Surface Drill użyto w celu wykonywania otworów wiertniczych na powierzchni Księżyca. Do otworów wprowadzano sondy dla eksperymentów Heat Flow Experiment (HFE), Neutron Probe Experiment (NPE). Z wydrążonych otworów pobierano również próbki geologiczne. Źródło: [Knu13]