Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

3.4. Stacja Centralna

../_images/equipment-central-station-diagram.jpg

Ryc. 49. Stacja Centralna. Źródło: [Knu13].

../_images/equipment-central-station-color.jpg

Ryc. 50. Stacja Centralna. Źródło: [Knu13].

../_images/equipment-central-station-photo.jpg

Ryc. 51. Stacja Centralna. Źródło: [Knu13].