Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

3.6. RTG Fuel Transfer Tool (FTT)

../_images/equipment-RTG-FFT-diagram.jpg

Ryc. 54. RTG Fuel Transfer Tool (FTT). Źródło: [Knu13]

../_images/equipment-RTG-FTT-photo.jpg

Ryc. 55. RTG Fuel Transfer Tool (FTT). Źródło: [Knu13]