Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

3.7. Lunar Roving Vehicle (LRV)

../_images/equipment-LRV-diagram.jpg

Ryc. 56. Lunar Roving Vehicle (LRV). Źródło: [Jon95].

../_images/equipment-LRV-photo.jpg

Ryc. 57. Lunar Roving Vehicle (LRV). Źródło: [Jon95].