Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

3.9. Universal Handling Tool

../_images/equipment-UHT-diagram.jpg

Ryc. 60. Universal Handling Tool. Źródło: [Knu13]

../_images/equipment-UHT-photo1.jpg

Ryc. 61. Universal Handling Tool. Źródło: [Knu13]