Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

4.1. Apollo 11

4.1.1. Charakterystyka misji

Celem misji Apollo 11 było pierwsze załogowe lądowanie na powierzchni Księżyca. Podczas misji postawiono pierwsze kroki na powierzchni, zatknięto flagę USA oraz pozostawiono tabliczkę:

Here Men From Planet Earth First Set Foot Upon the Moon. July 1969 A.D. We Came In Peace For All Mankind.

Tłumaczenie autora:

W tym oto miejscu ludzie z planety Ziemia postawili po raz pierwszy stopę na Księżycu. Lipiec roku 1969 A.D. Przybyliśmy w pokoju w imieniu całej ludzkości.

Astronauta Neil Armstrong zaraz po zejściu na powierzchnię pobrał tzw. "próbkę bezpieczeństwa" (ang. Contingency Sample). Był to mały odłamek skalny, pobrany na wypadek konieczności szybkiego powrotu na Ziemię. Podczas misji Apollo 11 celem nie były eksperymenty naukowe, chociaż pobrano próbki gruntu i przeprowadzono eksperymenty geofizyczne [VBC+69].

4.1.2. Podstawowe informacje dotyczące misji

Tab. 30. Wybrane informacje dotyczące parametrów misji Apollo 11 [Gar19], [JDB75], [Orl00].

Obszar eksploracji

Morze spokoju (Mare Tranquillitatis)

Lokacja lądowania

0.67409°N 23.47298°E

Masa zebranych próbek

21.55 kg

Liczba EVA

1

Czas EVA łącznie

2h 31m 40s

Czas EVA 1

2h 31m 40s

Data startu z Ziemi

1969-07-16 13:32:00 UTC

Data lądowania na Księżycu

1969-07-20 20:17:40 UTC

Data startu z Księżyca

1969-07-21 17:54:00 UTC

Data lądowania na Ziemi

1969-07-24 16:50:35 UTC

4.1.3. Załoga

Tab. 31. Lista członków załogi głównej i zapasowej dla misji Apollo 11 [JDB75], [Lin08].

Załoga

Rola

Imię i Nazwisko

Główna

Dowódca załogi

Neil A. Armstrong

Główna

Pilot Modułu Księżycowego

Edwin E. 'Buzz' Aldrin, Jr.

Główna

Pilot Modułu Zarządzania

Michael Collins

Zapasowa

Dowódca załogi

James A. Lovell Jr.

Zapasowa

Pilot Modułu Księżycowego

William A. Anders

Zapasowa

Pilot Modułu Zarządzania

Fred W. Haise Jr.

../_images/apollo11-crew.jpg

Ryc. 62. Załoga misji Apollo 11. Od lewej astronauci: Armstrong, Collins, Aldrin. Źródło: [Lin08].

4.1.4. Miejsce lądowania

../_images/apollo11-map.png

Ryc. 63. Mapa lokacji lądowania i rozstawienia eksperymentów naukowych podczas misji Apollo 11. Źródło: NASA/USGS/LPI/ASU

4.1.5. Eksploracja powierzchni Księżyca

Tab. 32. Harmonogram spacerów kosmicznych na powierzchni księżyca podczas misji Apollo 11 [LI19].

Data rozpoczęcia [UTC]

Czas rozpoczęcia [UTC]

Długość

Astronauci

Czynności

1969-07-21

02:39:33

2h 32m

Edwin Aldrin, Neil Armstrong

Eksperymenty naukowe

1969-07-21

0h 5m

Edwin Aldrin, Neil Armstrong

Zrzut ekwipunku

4.1.6. Lista eksperymentów

W trakcie misji Apollo 11 wykonano następujące eksperymenty [Lin08] [Mey09], [LI19], [VBC+69]:

  1. Lunar Dust Detector (LDD)

  2. Laser Ranging Retro-reflector (LRRR)

  3. Passive Seismic Experiment Package (PSEP)

  4. Solar Wind Composition Experiment (SWCE)

../_images/apollo11-setup.jpg

Ryc. 64. Astronauta Buzz Aldrin w trakcie rozstawiania eksperymentów w ramach pakietu EASEP. Źródło: [Tea99].

4.1.7. Przygotowanie do misji

Tab. 33. Obszary geograficzne na Ziemi wykorzystane podczas przeszkolenia geologicznego astronautów do misji Apollo 11.

Region geologiczny

Lokacja

Sierra Blanca

TX, USA

Building 9, Manned Space Center

TX, USA

4.1.8. Zdjęcia eksperymentów na powierzchni

../_images/apollo11-SWCE.jpg

Ryc. 67. Astronauta Buzz Aldrin w trakcie rozstawiania eksperymentu Solar Wind Composition Experiment (SWCE). Źródło: [Tea99].