Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

4.3. Apollo 14

4.3.1. Charakterystyka misji

Celem misji Apollo 14 było wykonanie pomiarów geofizycznych i pobranie próbek regolitu księżycowego. Była to pierwsza misja w której wykorzystano projekt "wózka" do przewożenia odłamków skalnych [CDF+71].

4.3.2. Podstawowe informacje dotyczące misji

Tab. 37. Wybrane informacje dotyczące parametrów misji Apollo 14 [Gar19], [JDB75], [Orl00].

Obszar eksploracji

Fra Mauro

Lokacja lądowania

3.64544°S 17.47139°W

Masa zebranych próbek

42.80 kg

Liczba EVA

2

Czas EVA łącznie

9h 22m 31s

Czas EVA 1

4h 47m 50s

Czas EVA 2

4h 34m 41s

Data startu z Ziemi

1971-01-31 21:03:02 UTC

Data lądowania na Księżycu

1972-02-05 09:18:11 UTC

Data startu z Księżyca

1972-02-06 18:48:42 UTC

Data lądowania na Ziemi

1972-02-09 21:05:00 UTC

4.3.3. Załoga

Tab. 38. Lista członków załogi głównej i zapasowej dla misji Apollo 14 [JDB75].

Załoga

Rola

Imię i Nazwisko

Główna

Dowódca załogi

Alan B. Shepard Jr.

Główna

Pilot Modułu Księżycowego

Stuart A. Roosa

Główna

Pilot Modułu Zarządzania

Edgar D. Mitchell

Zapasowa

Dowódca załogi

Eugene A. Cernan

Zapasowa

Pilot Modułu Księżycowego

Ronald E. Evans Jr.

Zapasowa

Pilot Modułu Zarządzania

Joe H. Engle

../_images/apollo14-crew.jpg

Ryc. 75. Załoga misji Apollo 14. Od lewej astronauci: Rosa, Shepard, Mitchel

4.3.4. Miejsce lądowania

../_images/apollo14-map.png

Ryc. 76. Mapa lokacji lądowania i rozstawienia eksperymentów naukowych podczas misji Apollo 14. Źródło: NASA/USGS/LPI/ASU, [Lin08].

4.3.5. Eksploracja powierzchni Księżyca

Tab. 39. Harmonogram spacerów kosmicznych na powierzchni księżyca podczas misji Apollo 14 [LI19].

Data rozpoczęcia [UTC]

Czas rozpoczęcia [UTC]

Długość

Astronauci

Czynności

1971-02-05

14:42:13

4h 48m

Edgar Mitchell, Alan Shepard

Eksperymenty naukowe

1971-02-06

08:11:15

4h 35m

Edgar Mitchell, Alan Shepard

Eksperymenty naukowe

4.3.7. Przygotowanie do misji

Tab. 40. Obszary geograficzne na Ziemi wykorzystane podczas przeszkolenia geologicznego astronautów do misji Apollo 14.

Region geologiczny

Lokacja

Ries Impact Crater

Nördlingen, Bavaria, Niemcy