Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

4.4. Apollo 15

4.4.1. Charakterystyka misji

Pierwsza misja, która przy okazji badań powierzchniowych wykonała również pomiary na orbicie wykorzystując sensory umieszczone w module CSM. Zmodyfikowane skafandry A7L wykorzystywane podczas EVA pozwoliły na dłuższy pobyt powierzchniowy. Apollo 15 był również pierwszą misją, podczas której zastosowano elektryczny łazik księżycowy LRV (ang. Lunar Roving Vehicle) [AAB+72].

4.4.2. Podstawowe informacje dotyczące misji

Tab. 41. Wybrane informacje dotyczące parametrów misji Apollo 15 [Gar19], [JDB75], [Orl00].

Obszar eksploracji

Hadley–Apennine

Lokacja lądowania

26.13224°N 3.63400°E

Masa zebranych próbek

77 kg

Liczba EVA

4

Czas EVA łącznie

19h 7m 53s

Czas EVA 1

33m 7s

Czas EVA 2

6h 32m 42s

Czas EVA 3

7h 12m 14s

Czas EVA 4

4h 49m 50s

Dystans przebyty łazikiem LRV

27.9 km

Data startu z Ziemi

1971-07-26 13:34:00 UTC

Data lądowania na Księżycu

1971-07-30 22:16:29 UTC

Data startu z Księżyca

1971-08-02 17:11:23 UTC

Data lądowania na Ziemi

1971-08-07 20:45:53 UTC

4.4.3. Załoga

Tab. 42. Lista członków załogi głównej i zapasowej dla misji Apollo 15 [JDB75].

Załoga

Rola

Imię i Nazwisko

Główna

Dowódca załogi

David R. Scott

Główna

Pilot Modułu Księżycowego

Alfred M. Worden

Główna

Pilot Modułu Zarządzania

James B. Irwin

Zapasowa

Dowódca załogi

Richard F. Gordon Jr.

Zapasowa

Pilot Modułu Księżycowego

Vance D. Brand

Zapasowa

Pilot Modułu Zarządzania

Harrison H. Schmitt

../_images/apollo15-crew.jpg

Ryc. 84. Załoga misji Apollo 15. Od lewej astronauci: Scott, Worden, Irwin

4.4.4. Miejsce lądowania

../_images/apollo15-map.png

Ryc. 85. Mapa lokacji lądowania i rozstawienia eksperymentów naukowych podczas misji Apollo 15. Źródło: NASA/USGS/LPI/ASU, [Lin08].

4.4.5. Eksploracja powierzchni Księżyca

Tab. 43. Harmonogram spacerów kosmicznych na powierzchni księżyca podczas misji Apollo 15 [LI19].

Data rozpoczęcia [UTC]

Czas rozpoczęcia [UTC]

Długość

Astronauci

Czynności

1971-07-31

0h 33m

David Scott

Zdjęcie panoramiczne

1971-07-31

13:13:17

6h 33m

James Irwin, David Scott

Eksperymenty naukowe

1971-08-01

11:48:48

7h 12m

James Irwin, David Scott

Eksperymenty naukowe

1971-08-02

08:52:14

4h 50m

James Irwin, David Scott

Eksperymenty naukowe

1971-08-02

0h 12m

James Irwin, David Scott

Zrzut ekwipunku

4.4.6. Lista eksperymentów

W trakcie misji Apollo 15 wykonano następujące eksperymenty [Lin08] [Mey09], [LI19], [AAB+72]:

  1. Cold Cathode Ion Gauge (CCIG)

  2. Heat Flow Experiment (HFE)

  3. Lunar Dust Detector (LDD)

  4. Laser Ranging Retro-reflector (LRRR)

  5. Lunar Surface Magnetometer (LSM)

  6. Passive Seismic Experiment (PSE)

  7. Suprathermal Ion Detector Experiment (SIDE)

  8. Solar Wind Composition Experiment (SWCE)

../_images/apollo15-setup.jpg

Ryc. 86. Mapa schematyczna rozstawienia eksperymentów naukowych podczas misji Apollo 15. Źródło: [Tea99].

4.4.7. Przygotowanie do misji

Tab. 44. Obszary geograficzne na Ziemi wykorzystane podczas przeszkolenia geologicznego astronautów do misji Apollo 15.

Data

Region geologiczny

Lokacja

Devil's Lake

ND, USA

Cinder Lake crater field

AZ, USA

Red Dirt Falls

Waimea, HI, USA

1970-05

Orocopia Mountains

CA, USA

1970-06

Mojave Desert

CA, USA

1970-06

Flagstaff

AZ, USA

1970-07

Flagstaff

AZ, USA

1970-07

Medicine Hat

Alberta, Canada

1970-07

Medicine Hat

Alberta, Canada

1970-08

San Juan Mountains

CO, USA

1970-09

Buell Park

AZ, USA

1970-10

North Minnesota

NM, USA

1970-11

Flagstaff

AZ, USA

1970-11

San Gabriel Mountains

CA, USA

1970-12

Hawaii

HI, USA

1971-01

Kilbourne Hole

NM, USA

1971-02

Ubehebe Craters

CA, USA

1970-03

Taos

NM, USA

1970-04

Coso Hills

CA, USA

1970-05

Nevada Test Site

NV, USA

1970-06

Flagstaff

AZ, USA

4.4.8. Zdjęcia eksperymentów na powierzchni

../_images/apollo15-HFE.jpg

Ryc. 87. Heat Flow Experiment (HFE). Źródło: [Tea99].

../_images/apollo15-SWS.jpg

Ryc. 91. Solar Wind Spectrometer (SWS). Źródło: [Tea99].