Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

4.6. Apollo 17

4.6.1. Charakterystyka misji

Misja o największym znaczeniu naukowym. Pierwsze lądowanie na powierzchnię Księżyca przez naukowca (Harrison Schmitt). Rozstawiono 6 dodatkowych eksperymentów geofizycznych [PBB+73].

4.6.2. Podstawowe informacje dotyczące misji

Tab. 49. Wybrane informacje dotyczące parametrów misji Apollo 17 [Gar19], [JDB75], [Orl00].

Obszar eksploracji

Taurus–Littrow

Lokacja lądowania

20.18809°N 30.77475°E

Masa zebranych próbek

110.52 kg

Liczba EVA

3

Czas EVA łącznie

22h 3m 57s

Czas EVA 1

7h 11m 56s

Czas EVA 2

7h 36m 56s

Czas EVA 3

7h 15m 8s

Dystans przebyty łazikiem LRV

35.74 km

Data startu z Ziemi

1972-1207 05:33:00 UTC

Data lądowania na Księżycu

1972-12-11 19:54:57 UTC

Data startu z Księżyca

1972-12-14 22:54:37 UTC

Data lądowania na Ziemi

1972-12-19 19:24:59 UTC

4.6.3. Załoga

Tab. 50. Lista członków załogi głównej i zapasowej dla misji Apollo 17 [JDB75].

Załoga

Rola

Imię i Nazwisko

Główna

Dowódca załogi

Eugene A. Cernan

Główna

Pilot Modułu Księżycowego

Harrison H. 'Jack' Schmitt

Główna

Pilot Modułu Zarządzania

Ronald E. Evans

Zapasowa

Dowódca załogi

David Scott

Zapasowa

Pilot Modułu Księżycowego

Alfred Worden

Zapasowa

Pilot Modułu Zarządzania

James Irwin

../_images/apollo17-crew.jpg

Ryc. 101. Załoga misji Apollo 17. Od lewej astronauci: Schmitt, Cernan (dół), Evans (góra)

4.6.4. Miejsce lądowania

../_images/apollo17-map.png

Ryc. 102. Mapa lokacji lądowania i rozstawienia eksperymentów naukowych podczas misji Apollo 17. Źródło: NASA/USGS/LPI/ASU, [Lin08].

../_images/apollo17-map2.jpg

Ryc. 103. Mapa lokacji lądowania i rozstawienia eksperymentów naukowych podczas misji Apollo 17. Źródło: [Tea99].

4.6.5. Eksploracja powierzchni Księżyca

Tab. 51. Harmonogram spacerów kosmicznych na powierzchni księżyca podczas misji Apollo 17 [LI19].

Data rozpoczęcia [UTC]

Czas rozpoczęcia [UTC]

Długość

Astronauci

Czynności

1972-12-11

23:54:49

7h 12m

Eugene Cernan, Harrison Schmitt

Eksperymenty naukowe

1972-12-12

23:28:06

7h 37m

Eugene Cernan, Harrison Schmitt

Eksperymenty naukowe

1972-12-13

22:25:48

7h 15m

Eugene Cernan, Harrison Schmitt

Eksperymenty naukowe

4.6.7. Przygotowanie do misji

Tab. 52. Obszary geograficzne na Ziemi wykorzystane podczas przeszkolenia geologicznego astronautów do misji Apollo 17.

Data

Region geologiczny

Lokacja

1971-10

Big Bend Region

TX, USA

1971-11

Flagstaff

AZ, USA

1971-11

Coso Hills

CA, USA

1971-12

Kilbourne Hole

NM, USA

1972-01

Boulder City

NV, USA

1972-02

Chocolate Mountains

CA, USA

1972-02

Flagstaff

AZ, USA

1972-03

Sierra Madera

TX, USA

1972-04

San Gabriel Mountains

CA, USA

1972-05

Sudbury Basin

Ontario, Canada

1972-06

Hawaii

HI, USA

1972-07

Stillwater Complex

MT, USA

1972-08

Nevada Test Site

NV, USA

1972-09

Tonopah

NV, USA

1972-10

Blackhawk Slide

CA, USA

1972-11

Flagstaff

AZ, USA

4.6.8. Zdjęcia eksperymentów na powierzchni

../_images/apollo17-HFE.jpg

Ryc. 105. Heat Flow Experiment (HFE). Źródło: [Tea99].