Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

1.4. Hipotezy badawcze

  1. Badania geofizyczne przeprowadzone podczas misji Apollo w ramach pakietu ALSEP mogą być wykorzystane przy efektywniejszym planowaniu powrotu człowieka na Księżyc.

  2. Eksperymenty geofizyczne przeprowadzone podczas eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo przyczyniły się do zwiększenia wiedzy dotyczącej procesów na nim zachodzących.

  3. Narzędzia badawcze zgromadzonych w pakiecie ALSEP mogą zostać wykorzystane dla przyszłej załogowej eksploracji Księżyca.

  4. Księżyc posiada wiele niezbadanych parametrów geofizycznych i konieczna jest załogowa eksploracja w celu poznania historii geologicznej i odkrycia obecnie zachodzących procesów.

  5. Badania geofizyczne Księżyca posłużą do lepszego zrozumienia przyczyny powstania Ziemi i procesów na niej zachodzących.

  6. Proces szkolenia astronautów do przeprowadzania badań geofizycznych w trakcie misji Apollo może być wykorzystany jako rama planowania treningu dla przyszłych załogowych lotów na Księżyc.