Akademia Górniczo Hutnicza

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Praca dyplomowa
Geofizyka Stosowana

Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji Księżyca w ramach programu Apollo.

Mateusz Matt Harasymczuk

Promotor pracy
Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

1.5. Metody

  1. Analiza publikacji naukowych dotyczących badań geofizycznych Księżyca

  2. Synteza materiałów historycznych udostępnionych przez NASA

  3. Analiza planu lotu misji Apollo 11

  4. Analiza jakościowa publicznych danych

  5. Wywiad środowiskowy w branży kosmicznej zajmującej się eksploracją Księżyca

  6. Przegląd literatury przedmiotu i podmiotu

  7. Przegląd bibliografii astronautów programu Apollo

  8. Kontakt z astronautami, którzy brali udział w programie Apollo

  9. Kontakt z astronautą-geologiem, który prowadził badania na Księżycu (Ryc. 1.)

  10. Synteza informacji zgromadzonych w muzeach poświęconych programowi Apollo

../_images/meeting-schmitt-matt.jpg

Ryc. 1. Zdjęcie okolicznościowe zrobione podczas spotkania autora publikacji z astronautą-geologiem Harrison Hagan "Jack" Schmitt uczestnikiem wyprawy Apollo 17.